Handelsbetingelser

1. Priser

Alle priser er angivet uden moms, leverings omkostninger og forsikring. Ingen salg til private, kun til virksomheder med CVR nummer. Vi tager forbehold for tastefejl og større valutakursændringer.

 

2. Betalingsbetingelser

Normale betalingsbetingelser er 14 dage netto kontant. Ved førstegangsordre forlanges hel eller delvis forudbetaling. Forudbetaling kan ligeledes forekomme ved ordre produceret i Fjern Østen, hvilket vil fremgå i ordrebekræftelsen. Ved overskridelse af betalingsbetingelserne, tilskrives der renter på 1,5% pr. påbegyndt måned.

 

3. Levering

Levering sker fra Hans Bruun’s adresse, uanset om Hans Bruun ApS ved egne folk eller ved tredjemand bringer det solgte til køber.

Leveringstiden er fastsat efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved ordrens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage i enhver henseende som rettidig levering.

Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, ethvert forhold som Hans Bruun ApS ikke er herre over, er begge parter dog berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Hans Bruun ApS skal, i alle henseende, meddele køber ændringer i leveringstiden.

Ved køb af strøartikler, slik, kuglepenne m.v. forbeholder vi os ret til levering +/- 10% i leveret antal. Der faktureres kun for leveret antal.

 

4. Vareprøver

Vi sender gerne vareprøver. Returneres disse indenfor 14 dage i samme stand som de er modtaget, sker der ingen fakturering. Ellers faktureres varens pris og et ekspeditionsgebyr kr. 125,00.
Vareprøver fremstillet i fjern østen, forud for en bestilling vil blive faktureret med de omkostninger der er forbundet med fremstillingen, fragt m.m.
Bliver vareprøven til ordre, krediteres hele beløbet som er betalt for prøven.

5. Salgsbetingelser

Hans Bruun ApS sælger udelukkende til virksomheder med et cvr nummer, offentlige virksomheder og foreninger.

 

6. Ordrebekræftelse og korrektur

Alle ordre bekræftes og herefter igangsættes den. Ordren er ikke gældende før den er bekræftet af
Hans Bruun ApS.
Ordre med tryk vil blive efterfulgt af en korrektur til godkendelse. Korrekturen er en digital visualisering af, hvordan det bestilte tryk vil se ud på det færdigleverede produktet. En digital korrektur er ikke 100% retvisende. Når en korrektur er godkendt pr. e-mail er det ikke muligt at ændre på trykket uden at, der beregnes nye omkostninger til film, kliche og opstart. Ved genbestillinger udelades korrekturgangen i nogle tilfælde. Skal Hans Bruun ApS udføre grafisk arbejde beregnes kr. 425,00 pr. halve time, som er minimum.

I visse tilfælde vil der ligeledes blive fremstillet en fysisk produktionsprøve til godkendelse.

Annulleres ordren efter at den er bekræftet, vil vi fakturere den tabte avance eller de omkostninger der er påløbet.

 

7. Forbehold

Hans Bruun ApS korrekturprocedure skal sikre, at trykket bliver som bestilt. I nogle tilfælde kan kombinationen af personaliseringen/logoet og materialet gøre, at der opstår forskelle i farve og kvalitet i forhold til den digitale korrektur. Et eksempel kan være en godkendt broderistingprøve på et stykke stof i forhold til det efterfølgende broderi på f.eks. en jakke. Et andet eksempel kan være, en lys trykfarve på en mørk baggrund. Farven vil fremstå mørkere på produktet end på den digitale korrektur. Vi påtager os ikke ansvaret for disse farveforskelle.

 

8. Ansvarsbegrænsning

Hans Bruun fraskriver sig ethvert ansvar for alle eventuelle skader som købte elektroniske artikler herunder USB memory stik, måtte forvolde hos køber.

Hans Bruun hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i forbindelse med aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte produkt.

 

9. Reklamation

Ved evt. fejl og mangler på produktet skal Hans Bruun ApS orienteres senest 3 dage efter modtagelsen, herefter kan der ikke gøres krav om erstatning.

 

10. Ejendomsforbehold

Hans Bruun forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt.

 

11. Trykbetingelser

Kliche, film og programmer, som fremstilles til opgaverne, forbeholdes ejerskabet Hans Bruun ApS, det frigives ikke.

 

Kastrup, November 2014.